Vilkår for deltakelse i ZERoh! konkurranse

1. Kampanjeansvarlige

Lerum AS er ansvarlig for konkurransen i samarbeid med Pulse Communications AS. Ved deltakelse i konkurransen vil disse konkurransevilkår anses som akseptert.


2. Om kampanjen

Kampanjens konkurranse går på tvers av både Norge og Sverige i perioden 29.04.2019 til 31.08.2019

Du deltar i konkurransen ved å besvare spørsmålet om hvem du vil ta med deg til Hollywood og leverer svaret i henhold til fremgangsmåten for aktuelt land under:

Ved endt kampanje trekkes det én vinner av et reisegavekort fra USAspesialisten, til en verdi av 50.000 kr. Vinneren trekkes tilfeldig blant de som deltar. Reisegavekortet må benyttes i henhold til USAspesialisten sine vilkår.

Vinneren kontaktes via Messenger eller telefon i Norge og via telefon eller e-post i Sverige. Vinneren må respondere innen en uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.

3. Gyldig deltagelse

Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte.

4.Skatt

Vinneren er selv ansvarlig for å rapportere inn og betale eventuell skatt av gevinst.

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR ZERoh! HOLLYWOOD KAMPANJE

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen, ta kontakt med deg på telefon for å be om den informasjonen vi trenger, for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Lerum AS (org.nr. 837 105 382).

Dersom du har spørsmål til konkurransen kan du ta kontakt med oss på e-post: post@lerum.no.

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.