Vilkår for deltakelse i ZERoh! konkurranse

Lerum AS er ansvarlig for konkurransen i samarbeid med Pulse Communications AS (organisatoren). Ved deltagelse i konkurransen vil disse konkurransevilkår anses som akseptert.

1. Kampanjeperiode

 • Kampanjen starter 23. april 2018 og avsluttes 31. september 2018.

2. Hvem kan delta

 • Konkurransen er åpen for enhver person med unntak av ansatte hos Organisatoren, eller andre involverte selskaper.
 • Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte.

3. Hvordan man deltar

 • Man deltar ved å kommentere i konkurranseposten på ZERoh! Norge sin Facebook.
 • Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som har deltatt og vinner mottar melding på Messenger om at de har vunnet.
 • Vinnerne må respondere på meldingen innen en uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen.
 • Man kan delta flere ganger om ønskelig, men det er kun én premie.

4. Om konkurransen og premier

 • Ved endt kampanje trekkes det én vinner av reisegavekortet. Gavekortet leveres av Ving AS. Reisegavekortet må benyttes iht Ving sine vilkår. Bla må gavekortet brukes innen 3 år fra kjøpsdato.
 • Reisegavekortet har en totalverdi på 25.000 kr.
 • Premiene i denne konkurransen er forbeholdt deltageren og kan ikke overføres til andre personer. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.
 • Vinnere av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at Organisatoren skal kunne utstede og oversende premiene. Eventuelle forsendelsesutgifter, eller gebyrer knyttet til premiene dekkes av Organisatoren.
 • Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.

5. Generell informasjon

 • Dersom denne konkurranse ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Organisatoren seg retten til å endre vilkårene for konkurransen.
 • Organisatoren kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie under konkurransen dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene, eller dersom det er mistanke om juks.

6. Personvernerklæring for Zeroh sin Facebook kampanje

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen ta kontakt med deg på Facebook for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.  

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. 

Behandlingsansvarlig er Lerum AS (org.nr. [837 105 382]). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på epost: post@lerum.no 

8. Spørsmål

 • Ved spørsmål til konkurransen kan man kontakte Pulse Communications AS på mailadresse support@pulsecom.no.